DSC 0697

 

Η αποτυχία των αρχών σε πολλές περιοχές του κόσμου, σε συνδιασμό με την παγκόσμια τρομοκρατία και την αυξανόμενη αστική βία, προτρέπει στην αλλαγή θεώρησης απο ένα παθητικό (αντι-δραστικό) σύστημα ασφάλειας, σε μια προσέγγιση προλιπτικής δράσης, ανάπτυξης της επιχειρησιακής αντίληψης, βελτίωσης της επιχειρησιακής ικανόντητας όπως και στην διασφάλιση της έγκαιρης ανίχνευσης των προθέσεων του επιτειθέμενου τρομοκράτη...

.

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ:

Είναι δυνατόν να εκπαιδεύσουμε προσωπικό ασφαλείας / αστυνομίας στην θεώρηση προληπτικής ασφαλείας μέσω των παραδοσιακών διαδικασιών εκπαίδευσης;

Σαν αποτέλεσμα της ανάλυσης των συγκρούσεων μεταξύ δυνάμεων ασφαλείας / αστυνομίας και των αντίπαλων τους, μερικώς επιτυχημένων ή αποτυχημένων, μαθαίνουμε ότι, η έλλειψη γνώσης ή η τεχνική ικανότητα δεν είναι η κύρια αίτια για αυτήν την αποτυχία αλλά, στοιχεία όπως, η έλλειψη επιχειρησιακής αντίληψης, έγκαιρης αναγνώρισης των αντίπαλων, αποτυχία στην διαχείριση συμβάντος, στην λήψη απόφασης και σε άλλες διαδικασίες, δεν καλύπτονται από τις συνηθισμένες διαδικασίες εκπαίδευσης.

.

Η ΑΜΟΤ Αναλυτική Μεθοδολογία Επιχειρησιακή Εκπαίδευσηγεφυρώνει το κενό μεταξύ των τωρινών επιχειρησιακών αναγκών που προκύπτουν απο τις απαιτήσεις και των παραδοσιακών μεθοδολογιών που είναι ανεπαρκείς στη συνεχή μεταβαλλόμενη πραγματικότητα. Η ΑΜΟΤ βασιζόμενη στην εκμάθηση μέσω της εμπειρίας, μεταμορφώνει την εκπαιδευτική διαδικασία σε μία εμπειρία μοναδική, στην όποία ο μαθητής μέσα από προσωπική εμπειρία, μαθαίνει περιοδικά το εύρος των σχετικών επιχειρησιακών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητα στην μελλοντική επαγγελματική του δράση.

.
 
ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
1. Ο κύριος σκοπός κάθε εκπαιδευτικής ενότητας είναι να βελτιώσει το επιχειρησιακό επίπεδο του                       συμμετέχοντα
2. Επαγγελματική ύλη και τεχνικές δεξιότητες είναι εργαλεία που συνεισφέρουν στο να επιτευχθεί ο κύριος         στόχος αλλά δεν είναι αυτοσκοπός.
3. Βέλτιστη εκμετάλλευση τις ύλης γενικά και ειδικά, ο χρόνος αφιερωμένος στην εκπαίδευση.
4. Ολιστική εκπαίδευση που ενσωματώνει τα πιο ποικίλα επιχειρησιακά συστατικά ασφάλειας, ο                           εκπαιδευόμενος θα δράσει στο χρόνο του σαν μια ολοκληρωμένη μονάδα (γνώση, φυσικές ικανότητες,           επιχειρησιακές ικανότητες, λήψη απόφασης, κτλ).
5. Ολοκληρωμένη πρακτική όλων των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών θεμάτων που έχουν διδαχτεί,           περιοδικά από την στιγμή τις εκμάθησης μέχρι την αφομοίωση.
6. Ολοκληρωμένη πρακτική όλων των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών θεμάτων που έχουν διδαχτεί             περιοδικά, παρουσιάζοντας προβλήματα και βρίσκοντας κατάλληλες λύσεις (πειραματισμός) από τον               ασκούμενο ενώ καθοδηγείται επαγγελματικά από τον εκπαιδευτή.
7. Συνέχεις εκπαιδευτικές εξομοιώσεις όσο ρεαλιστικά γίνεται.«Η εμπειρία οδηγεί στην γνώση - εκμάθηση           μέσω ατομικών και ομαδικών εμπειριών».
.
 
ΕΠΙΠΕΔΑ / ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Αν και ζώνες δεν φοριούνται στην τάξη, υπάρχει ένα πλήρες σύστημα επιπέδων στο  ΟΚΜ, τοπαρακάτω διάγραμμα αναλύει τα επίπεδα (ονομασία, χρώμα επιπέδου, χρόνος εξάσκησης κτλ.) και.αντιπροσωπεύει το τυπικο σύστημα προόδου μέσω των εξετάσεων στο Επιχειρησιακό Krav Maga. Ο χρόνος εξάσκησης που πρέπει να έχει ένας μαθητής ώστε να έχει δυνατότητα να δώσει εξετάσεις είναι δύο έως τρείς φορές την εβδομάδα.Επίσης τα υψηλόβαθμα μέλη (μπλέ επίπεδο / Βασική Αυτοάμυνακαι πάνω) θα πρέπει να παρευρίσκονται στα θεωρικά μαθήματα και να παραδίδουν τις εργασίες π.χ ανάλυση μίας επίθεσης, μιας άμυνας κτλ.όπου θα τους δίνονται από τους εκπαιδευτές.Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι απαιτείται απο τα υψηλόβαθμα μέλη μας να έχουν μία πλ ήρη εικόνα του μοναδικού αυτούΙσραηλινού Επιχειρησιακού Συστήματος Αυτοπροστασίας & Αυτοάμυνας και να  μπορούν να εκτελούν σωστά μια Τεχνική και ταυτόχρονα να μπορούν να την αναλύσουν και να την επεξηγήσουν.Μόνο με αυτό τον τρόπο θα φτάσουν, στις ανώτερες βαθμίδες του  εκπαιδευτή.Όπως έλεγαν οι αρχαίοι και Έλληνες «Νους υγιής εν σώματι υγιεί » Ιπποκράτης - ο πατέρας τις ιατρικής


ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Όταν προκηρυχθούν εξετάσεις και έχετε ολοκληρώσει την εκπαίδευση σας για το επίπεδο σας, μπορείτε να εξεταστείτε ώστε να περάσετε στο επόμενο επίπεδο. Θα πρέπει να παραλάβετε από τα κεντρικά μας το απαιτούμενο έγγραφο όπου θα το συμπληρώσετε με τα στοιχεία σας, θα το δώσετε στον εκπαιδευτή σας ώστε να αξιολογήσει τις επιδόσεις σας και να το υπογράψει. Μόλις το έντυπο έχει υπογραφεί από τον εκπαιδευτή σας, μπορείτε να το παραδώσετε στα κεντρικά μας και να εγγραφείτε στις εξετάσεις.  
 
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα είναι έτοιμα περίπου μια εβδομάδα μετά απο αυτές. Τα μέλη όπου θα περάσουν θα λάβουν επίσημο δίπλωμα χρώμα / βαθμό. Μετά από αυτό το σημείο θα είστε σε θέση να ξεκινήσετε την εκμάθηση της νέας ύλης όπου θα σας παραδοθεί από τον εκπαιδευτή σας κατά την διάρκεια των μαθημάτων σας. Όσοι δεν περάσουν θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον εκπαιδευτή τους ώστε να ζητήσει τα αποτελέσματα των εξετάσεων.
 
 

OPERATIONAL KRAV MAGA ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ - ΒΑΘΜΩΝ

 

ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ OPERATIONJAL Krav Maga ΕΛΛΆΔΑ

 

Find us on 

Our Blog

 On twitter

Twitter Logo Hd Png 03

.
.